Golden Shinen vastuullisuustavoitteet vuodelle 2024

Golden Shine on sitoutunut vastuulliseen liiketoimintaan ja kestävään kehitykseen. Vuonna 2024 asetamme uudet kunnianhimoiset tavoitteet, jotka ohjaavat toimintaamme kohti entistä vastuullisempaa liiketoimintaa. Olemme tunnistaneet toimintamme tärkeimmät vastuullisuusteemat, jotka liittyvät tänä vuonna työntekijöiden hyvinvointiin, uusiutuvaan energiaan, uuteen kannustinmalliimme sekä hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen.


Vastuullisuustavoitteemme vuodelle 2024

Vuoden 2024 vastuullisuustavoitteissamme panostamme erityisesti näihin neljään eri osa-alueeseen:

1. Uusi rahallinen kannustinmalli työntekijöille

Julkaisimme vuonna 2023 uuden tulospalkkiojärjestelmän, jonka ansiosta jokainen voi vaikuttaa päivittäisellä hyvällä asenteella ja huolellisella tekemisellä tulospalkkionsa määrään.

Kehitämme parhaillaan järjestelmää, joka palkitsee myös ympäristöteoista tai ideoista, jotka vievät yritystämme ekologisempaan suuntaan. Myös esimerkiksi pesuaine- ja muun jätevesikuorman vähentäminen tulee osaksi työntekijöidemme uutta kannustinmallia.

Tämä kannustinmalli tukee tavoitettamme luoda kestävämpi työympäristö ja vähentää kokonaispäästöjämme.

2. Hiilidioksidi- ja jätevesipäästötavoitteet

Pyrimme tekemään vuoden 2024 aikana selvitystä hiilidioksidipäästöistämme ja asettamaan tavoitteet päästöjen pienentämiseksi tai jopa neutraloimiseksi. Tämä vaatii innovatiivisia ratkaisuja ja yhteistyötä kaikkien työntekijöidemme kanssa, jotta voimme saavuttaa konkreettiset tulokset ympäristön suojelemiseksi.

3. Tyytyväisyyskyselyt ja tapaturmatilastot: Turvallinen työympäristö ja avointa viestintää

Kehitämme säännöllisiä tyytyväisyyskyselyjä henkilökunnallemme saadaksemme arvokasta palautetta ja ymmärtääksemme paremmin työntekijöidemme tarpeita. Samalla otamme käyttöön tapaturmatilastojen julkaisun, mikä luo avoimuutta ja lisää turvallisuutta työympäristössämme.

4. Fossiilivapaan sähkösopimuksen neuvottelut

Pyrimme neuvottelemaan vuokrakiinteistömme kanssa fossiilivapaasta sähkösopimuksesta. Tämä tarkoittaa siirtymistä uusiutuvaan energiaan ja edistää kestävää energiakäytäntöä myös liiketiloissamme.

Nämä tavoitteet edustavat sitoutumistamme kestävään tulevaisuuteen ja näyttävät, kuinka voimme yhteistyöllä tehdä positiivisia muutoksia vastuullisen toiminnan takaamiseksi.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

Lähetä tarjouspyyntö Katso yhteystiedot